Garantie

Lees onze garantievoorwaarden inclusief do's & don'ts; voor een snelle, efficiënte en voor u meest goedkope afhandeling!

INHOUD

1 In de basis: garantie op basis van Carry In

2 Wees goed op de hoogte (!) van wat Carry In garantie precies inhoudt

3 Stuur het product nooit zonder overleg op naar ons!

4 Aanspraak maken op garantie? Let op met monteren en demonteren!

5 Buitenland, leenproducten en andere garantie-info

6 Samengevat: standaard procedure garantie afhandeling

7 Alfen product gekocht met garantie: betaalde monteurservice mogelijk

 

>

Wat is dat: garantie op basis van Carry In?

In de basis geldt bij Laadkabeldiscounter.nl altijd garantie volgens Carry In. Dit houdt in dat de koper het product dat (daadwerkelijk) voor garantie in aanmerking komt, zelf brengt óf zelf opstuurt. Dit moet naar het adres dat de verkoper opgeeft, zoals dat van de fabrikant/distributeur.

Géén vergoeding voor palletzendingen
De Carry In garantie-afhandeling geldt in de regel bij alle producten die PostNL niet via de normale pakketpost verstuurt. Bijvoorbeeld vanwege een te hoog gewicht of buitenstandaard afmetingen. Laadkabeldiscounter.nl vergoedt bij garantiegevallen nooit de kosten van palletzendingen of express post. Althans, niet bij het ontvangen van het product dat mogelijk voor garantie in aanmerking komt (lees ook de navolgende info over Carry In).

Betreft het een pakketpost zending?
Kan het product binnen Nederland of België wél met de normale pakketpost mee? Dan mailen wij een zegel om het product gratis te kunnen sturen naar het door ons (!) opgegeven adres. Bij welk gewicht en welk formaat een pakket voor PostNL niet meer mee kan onder pakketpost maar mee moet met een palletzending, is aan wijzigingen onderhevig.

Lees hier op de website van PostNL actuele informatie daarover.

<< Terug

 

>

Wees goed op de hoogte (!) van wat Carry In garantie precies inhoudt

Voortbordurend op de hiervoor uitgelegde definitie van Carry In garantie, wijzen wij u nadrukkelijk op het volgende.

Beoordeling en reparatie ter plekke niet mogelijk
Ten eerste: een eventuele garantiebeoordeling en (gratis) reparatie ter plekke, is bij Carry In garantie niet mogelijk.

Kosten van (de)montage voor eigen rekening!
Is het product na aankoop vast gemonteerd? Of vormt het een gemonteerd onderdeel van een grotere installatie? En maakt u hiervoor aanspraak op de garantie, conform de bij aankoop gestelde (Carry In) voorwaarden? Dan zijn de kosten voor het demonteren voor eigen rekening.

Regels voor demontage en herinstallatie
Binnen de Carry In garantievoorwaarden is immers gesteld dat het product voor beoordeling en/of reparatie terug moet naar het aangegeven leveranciersadres of ander reparatie-adres. De leverancier, producent, (weder)verkoper respectievelijk webshop kan bij Carry In garantie niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van demontage. Evenmin is de leverancier, producent, (weder)verkoper respectievelijk webshop verantwoordelijk voor de (her)installatie en de bijbehorende kosten daarvan, bij het weer retour ontvangen van het inmiddels gerepareerde dan wel vervangende product.

Vergoeding bij retour sturen van een nieuw of gerepareerd product bij garantie
Blijkt het product inderdaad te vallen onder garantie? Dan zorgt Laadkabeldiscounter.nl, onder voorwaarden, voor een kosteloze verzending van het nieuwe, alternatieve of gerepareerde product. 

Blijkt het product niet onder garantie te vallen?
Valt het product niet onder garantie? Bijvoorbeeld gezien de aard van het (niet geconstateerde) defect of indien dat anderszins uit de voorwaarden blijkt? En is géén sprake van 'klaar terwijl u wacht'? Dan behouden we het recht voor om de kosten voor retourzending in rekening te brengen. Noot: vanzelfsprekend controleren we samen met u al vóóraf of het product normaliter voor garantie in aanmerking komt. 

<< Terug

 

>

Stuur het product nooit zonder overleg op naar ons!

Stuur een laadstation of ander product nooit zomaar terug naar ons. Het product wordt niet door ons bekeken, gerepareerd of vervangen. Stuurt u het product toch eerst naar ons? Dat vertraagt het verzendproces enorm. Ook kunnen wij deze extra kosten niet zomaar vergoeden.

Opsturen gebeurt meestal naar de importeur of groothandel. Eventueel naar een servicepunt van het merk van het product en in slechts sommige situaties naar ons. Mail ons en we bepalen, op basis van het product, naar welke locatie u deze voor garantie retour kunt sturen.

<< Terug

 

>

Aanspraak maken op garantie? Let op met monteren en demonteren!

Monteer zorgvuldig en op de juiste wijze. Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie is - bij de van toepassing zijnde producten - dat deze op de juiste wijze gemonteerd zijn; met zorg én conform de handleiding. Is dit niet het geval? Dan vervalt het recht op garantie. Maak daarom gebruik van een erkend installateur. Dit moet u in voorkomende gevallen ook kunnen aantonen.

Demonteren? Neem eerst contact met ons op! Wij wijzen u er tevens expliciet op NIET het product, zoals een laadstation of vergelijkbaar product, proactief te demonteren, maar EERST contact met ons op te nemen. Denkt u dat het apparaat stuk is? Haal deze NIET op voorhand van de muur, maar bel of mail ons voor overleg. Een van de redenen (niet uitsluitend) is dat het laadstation mogelijkerwijs niet defect is, maar bijvoorbeeld enkel en alleen een wijziging in de configuratie behoeft.

LET OP: wees u ervan bewust dat de-installatie en installatie t.b.v. mogelijke garantie altijd voor eigen kosten en risico zijn!

<< Terug

 

>

Buitenland, leenproducten en andere garantie info

Garantie en bestellen vanuit het buitenland
Niet besteld vanuit Nederland of België, maar het product versturen vanuit een ander land? In dat geval zijn de verzendkosten, bij het aanbieden van het product onder garantie ter reparatie, altijd voor eigen rekening.

Leenproducten niet mogelijk
In het geval een bij ons gekocht product onder garantie is teruggestuurd ter reparatie, kunnen wij helaas GEEN vervangend leenproduct ter beschikking stellen.

<< Terug

 

>

Samengevat: standaard procedure garantie afhandeling

Stuur een product waarvan u denkt dat deze voor garantie in aanmerking NIET zomaar op, maar neem altijd EERST contact met ons op. De juiste handelswijze voor garantie, wanneer het laadstation of vergelijkbaar product defect is of lijkt te zijn, is de volgende.

Belangrijk is, zoals vermeld, om NIET zomaar een product retour te sturen zonder voorafgaand overleg. Stuur ons daarentegen een e-mail (naar [email protected]) met daarin de aankoopfactuur. Voeg daarbij, indien mogelijk, een foto van het product en specifiek het probleem.

Wij nemen contact op met merk of leverancier
Laadkabeldiscounter.nl pakt het verzoek vervolgens zo spoedig mogelijk op. We controleren bij het merk of bij onze leverancier of het aangegeven probleem inderdaad valt onder hun garantievoorwaarden. Zo ja, dan vernemen we van hen wat er gaat gebeuren om het probleem te herstellen. Dit kan reparatie zijn of het leveren van een nieuw identiek of vervangend exemplaar.

Doorlooptijd
Wij stellen u hiervan vanzelfsprekend snel op de hoogte. Bij gebleken garantie mailen wij u het adres waarheen het product verstuurd kan worden. Voor de voorwaarden om hiervoor een gratis verzendlabel te kunnen ontvangen, verwijzen wij u naar elders op deze pagina. Na gemiddeld 2-3 weken ontvangt u het nieuwe, het vervangende of het herstelde product (gratis) retour.

Stuur een product nooit zomaar terug naar ons. Het product wordt namelijk niet door ons bekeken, gerepareerd of vervangen. Stuurt u de lader eerst naar ons? Dan vertraagt dat het verzendproces enorm. Bovendien kunnen wij de extra kosten niet zomaar vergoeden!

 

<< Terug

 

>

Alfen product gekocht met garantie: betaalde monteurservice mogelijk

Net als bij producten van andere merken met (Carry In) garantie, dienen ook Alfen producten die daarvoor in aanmerking komen, teruggestuurd te worden naar de fabriek. Neem hoe dan ook altijd eerst contact met ons op voor het betreffende adres. Alleen dan zijn onderzoek en reparaties die binnen de garantie vallen, (onder verdere voorwaarden) gratis. Zie ook de informatie elders deze pagina.

Echter, Alfen biedt ook de mogelijkheid van ondersteuning door een Alfen monteur op locatie. Dit valt onder hun zogeheten On Site-bezoekservice. Hiermee zijn echter wel kosten gemoeid. Namelijk voorrijkosten à € 140,- (ook als het probleem een productfout is) en manuren à € 55,- per half uur (alléén als het probleem géén productfout is). Voor de eventueel veranderde, actuele tarieven en voorwaarden: lees vóór aankoop de Carry In garantievoorwaarden.

 

<< Terug